Xét học bạ trường đại học công nghệ miền đông

Trường Đại học Công nghệ miền Đông mới đây đã công bố phương án tuyển sinh cho năm 2020. Trong đó, phương thức xét học bạ trường đại học Công nghệ Miền Đông được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Xét học bạ trường đại học Công nghệ Miền Đông như thế nào?

Điều kiện xét học bạ trường Đại học Công nghệ Miền Đông được quy định đối với thí sinh có kết quả học tập cấp 3 như sau:

Điểm trung bình lớp 12 hoặc 5 kỳ (lớp 10, lớp 11 và kì 1 lớp 12) hoặc cả 3 năm cấp 3 phải không dưới 6.0 điểm!

thuộc 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyểnĐiểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của năm học lớp 12 hoặc lớp 10, lớp 11, học kì I lớp 12 hoặc lớp 10, lớp 11, lớp 12 không nhỏ hơn 6,0.

Đã tốt nghiệp bậc trung học PT, hoặc đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 thì có giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Trường tuyển sinh trên phạm vi của cả nước.

Cách tính điểm xét học bạ trường đại học Công nghệ miền Đông như sau:

Trường này sẽ Xét tuyển học bạ của lớp 10, lớp 11 và lớp 12 theo tổ hợp 03 môn xét tuyển:

  • Tổng điểm trung bình năm lớp 10, 11, 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 6.0 điểm.
  • Điểm xét trúng tuyển được tính = [Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)] /3
  • Điểm TB của môn thứ nhất = (TB cả năm lớp 10 môn 1 + TB cả năm lớp 11 môn 1 + TB cả năm lớp 12 môn 1)/3
  • Điểm TB của môn thứ 2 = (TB cả năm lớp 10 môn 2 + TB cả năm lớp 11 môn 2 + TB cả năm lớp 12 môn 2)/3
  • Điểm TB của môn thứ 3 = (TB cả năm lớp 10 môn 3 + TB cả năm lớp 11 môn 3 + TB cả năm lớp 12 môn 3)/3

Xét học bạ lớp 12 được tính theo điểm trung bình chung cả năm:

  • Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)
  • Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên

Dưới đây là các ngành xét tuyển, và tổ hợp xét học bạ trường đại học Công nghệ Miền Đông. Thí sinh có thể tham khảo, chọn lựa tổ hợp phù hợp với năng lực để xét tuyển và nhân đôi cơ hội trúng tuyển.

Xét học bạ trường Đại học Công nghệ Miền Đông cũng là một trong những lựa chọn cho thí sinh mở rộng cánh cửa vài đại học, và việc tuyển sinh nhiều ngành nghề mới. Giúp các bạn được chọn ngành nghề mình yêu thích và có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập tại ngôi trường này!

STT NGÀNH XÉT TUYỂN MÃ NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT HỌC BẠ TH PT
1 Dược học 7720201 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Hóa,Sinh
-Toán, Hóa, Văn
-Toán, Hoá, Tin
2 Công nghệ kỹ thuật

ô tô

7510205 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Công nghệ
-Toán, Lý, Tin
-Toán, Công nghệ, Tin
3 Ngôn ngữ Anh 7220201 -Toán, Văn, Anh
-Toán, Anh, Địa
-Văn, Anh, Địa
-Toán, Anh, Tin
4 Kỹ thuật xây dựng 7580201 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Công nghệ
-Toán, Tin, Công nghệ
-Toán, Lý, Tin
5 Luật kinh tế 7380107 -Văn, Sử, Địa
-Văn, Sử, Công nghệ
-Toán, Địa, Công nghệ
-Toán, GDCD, Công nghệ
6 Kinh doanh quốc tế 7340120 -Toán, Lý, GDCD
-Toán, GDCD, Anh
-Toán, Tin, Công nghệ
-Toán, Địa, Tin
7 Quan hệ công chúng 7320108 -Toán, Văn, Anh
-Toán, Sử, Địa
-Văn, Sử, Địa
-Toán, GDCD,Tin
8 Quản lý

đất đai

7850103 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Tin
-Toán, Địa, Sinh
-Toán, Địa, Công nghệ
9 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Công nghệ
-Toán, Lý,Tin
-Toán, Tin, Công nghệ
10 Quản lý công nghiệp 7510601 -Toán, Lý, GDCD
-Toán, Tin, Địa
-Toán, Tin, Công nghệ
-Toán, Tin, GDCD
11 Thú y 7640101 -Toán, Hóa, GDCD
-Toán, Hóa,Sinh
-Toán, Hóa, Địa
-Toán, Hoá, Tin

Comments

comments