Xét tuyển học bạ trường Đại Học Luật Hà Nội 2019

Đề án mới của bộ giáo dục và đào tạo trong quy chế thi tuyển và tuyển sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia tạo điều kiện cho phương thức xét tuyển học bạ ngày càng đang quan tâm và chú trọng nhiều hơn. Đại học Luật Hà Nội dự kiến giành 40 chỉ tiêu xét tuyển so với tổng chỉ tiêu để xét tuyển học bạ THPT.

Thông tin về xét tuyển học bạ THPT Đại học Luật Hà Nội

Đối tượng xét tuyển
Các thí sinh tham gia xét tuyển học bạ đáp ứng các điều kiện sau theo cơ chế tuyển sinh của nhà trường:

  1. Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình đào tạo THPT và có chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc các thí sinh đã tốt nghiệp các chương trình đào tạo trung cấp, học nghề… gọi chung là tốt nghiệp trung học. Các thí sinh nằm trong diện tốt nghiệp các chương trình đào tạo trung cấp chưa nhận được bằng tốt nghiệp THPT phải tiếp tục học và được công nhận hoàn thành các môn học văn hóa nằm trong chương trình đào tạo THPT quy định bởi bộ giáo dục.
  2. Thí sinh tham gia xét tuyển học bạ và trường Đại học Luật Hà Nội cần đảm bảo các yếu tố về điều kiện sức khỏe khả năng nhận thức không vi phạm pháp luật theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo…Các thí sinh không bị điểm liệt trong tổ hợp môn xét tuyển học bạ vào các chuyên ngành đào tạo của trường.
  3. Thí sinh nằm trong diện ưu tiên, khiếm khuyết, khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận về suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập sẽ được hiệu trưởng của trường đưa vào diện xét tuyển ưu tiên, quyết định tuyển sinh vào các chuyên ngành đào tạo phù hợp với khả năng của từng thí sinh
  4. Quyết định số 737 của trường Đại học Luật Hà Nội quy định thí sinh nằm trong diện quân nhân tại ngũ, các thí sinh đang là quân nhân tại ngũ được phép tham gia đăng ký xét tuyển đại học. Sau khi nhận thông báo trúng tuyển phải làm thủ tục nhập học mà không được phép bảo lưu sang năm sau

Phạm vi xét tuyển học bạ của trường Đại học Luật Hà Nội
Năm nay trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc

Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Luật Hà Nội
Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh theo 2 phương án chủ yếu:

  1. Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển học bạ( 40% chỉ tiêu xét tuyển) tăng 25% chỉ tiêu so với năm 2018..
  2. Tuyển sinh theo kết quả bài thi THPT Quốc Gia 2019: Thí sinh sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực để làm cơ sở tham gia ứng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo của trường.

Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu xét tuyển của trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng ký ngay để nhận thông tin tuyển sinh mới nhất từ các trường Đại học 

Comments

comments