Tiếng Việt | English

Đáp án đề thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Ngoại ngữ là môn thi cuối cùng mà 2k2 cần hoàn thiện, chúng mình đã cập nhật đề thi và đáp án trong bài viết này đấy! 

Đề thi tiếng Anh bao gồm 5 trang, trong hình ảnh là đáp án của thí sinh

Đáp án đề thi tiếng Anh theo mã đề

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *