Tiếng Việt | English

Kết quả xét tuyển học bạ đợt 1- Đại Học Tôn Đức Thắng 2019

Trường Đại Học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả xét tuyển học bạ đợt 1.

Hội đồng xét tuyển Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) công bố kết quả sơ tuyển năm 2019 các ngành đào tạo trình độ đại học theo phương thức xét tuyển học bạ bậc THPT đợt 1 – dành cho các Trường THPT đã ký kết với TDTU như dưới đây:

Điểm sàn sơ tuyển đợt 1 của phương thức xét tuyển học bạ

Điểm xét tuyển học bạ được thực hiện theo đúng chuyên đề tuyển sinh đại học năm 2019, được làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2 (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng)

thông tin xét tuyển học bạ tôn đức thắng

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm đạt sơ tuyển

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

01 7220201 Ngôn ngữ Anh Văn, Toán, Anh x 2 34,0
02 7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) Văn, Toán, Anh, Sử 31,5
03 7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) Văn, Toán, Anh, Sử 31,5
04 7340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) Văn, Toán, Anh x 2 33,5
05 7340115 Marketing Văn, Toán, Anh x 2 34,0
06 7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) Văn, Toán, Anh x 2 34,0
07 7340120 Kinh doanh quốc tế Văn, Toán, Anh x 2 34,5
08 7340201 Tài chính – Ngân hàng Văn, Anh, Toán x 2 33,0
09 7340301 Kế toán Văn, Anh, Toán x 2 32,5
10 7380101 Luật Văn, Toán, Anh, Sử 32,5
11 7720201 Dược học Văn, Toán, Anh, Hóa

(học lực lớp 12 loại giỏi)

34,0
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Văn, Toán, Anh x 2 32,0
13 7220204A Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Trung – Anh) Văn, Toán, Anh x 2 33,0
14 7420201 Công nghệ sinh học Văn, Toán, Anh, Sinh 31,5
15 7520301 Kỹ thuật hóa học Văn, Toán, Anh, Hóa 30,0
16 7480101 Khoa học máy tính Văn, Toán, Anh, Lý 31,5
17 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Văn, Toán, Anh, Lý 31,0
18 7480103 Kỹ thuật phần mềm Văn, Toán, Anh, Lý 32,0
19 7520201 Kỹ thuật điện Văn, Toán, Anh, Lý 28,0
20 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông Văn, Toán, Anh, Lý 28,0
21 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Văn, Toán, Anh, Lý 28,0
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng Văn, Toán, Anh, Lý 28,0
23 7340408 Quan hệ lao động Văn, Anh, Toán x 2 28,0
24 7810301 Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) Văn, Toán, Anh x 2 28,0
25 7810302 Golf Văn, Toán, Anh x 2 28,0
26 7310301 Xã hội học Văn, Toán, Anh, Sử 28,0
27 7760101 Công tác xã hội Văn, Toán, Anh, Sử 28,0
28 7850201 Bảo hộ lao động Văn, Toán, Anh, Hóa 28,0
29 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường Văn, Toán, Anh, Hóa 28,0
30 7440301 Khoa học môi trường Văn, Toán, Anh, Hóa 28,0
31 7460112 Toán ứng dụng Văn, Toán, Anh, Lý 28,0
32 7460201 Thống kê Văn, Toán, Anh, Lý 28,0
33 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị Văn, Toán, Anh, Lý 28,0
34 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Văn, Toán, Anh, Lý 28,0

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH – VIỆT

01 F7220201 Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Toán, Anh x 2 30,0
02 F7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Toán, Anh, Sử 28,0
03 F7340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Toán, Anh x 2 30,5
04 F7340115 Marketing – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Toán, Anh x 2 31,0
05 F7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Toán, Anh x 2 31,0
06 F7340120 Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Toán, Anh x 2 32,75
07 F7340201 Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Anh, Toán x 2 30,0
08 F7340301 Kế toán – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Toán, Anh x 2 29,5
09 F7380101 Luật – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Toán, Anh, Sử 29,5
10 F7420201 Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Toán, Anh, Sinh 28,5
11 F7480101 Khoa học máy tính – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Toán, Anh, Lý 28,5
12 F7480103 Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Toán, Anh, Lý 29,0
13 F7520201 Kỹ thuật điện – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Toán, Anh, Lý 28,0
14 F7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Toán, Anh, Lý 28,0
15 F7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Toán, Anh, Lý 28,0
16 F7580201 Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt Văn, Toán, Anh, Lý 28,0
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH
01 FA7220201 Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh Văn, Toán, Anh x 2 28,0
02 FA7340115 Marketing – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh Văn, Toán, Anh x 2 28,0
03 FA7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh Văn, Toán, Anh x 2 28,0
04 FA7420201 Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh Văn, Toán, Anh, Sinh 28,0
05 FA7480101 Khoa học máy tính – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh Văn, Toán, Anh, Lý 28,0
06 FA7480103 Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh Văn, Toán, Anh, Lý 28,0
07 FA7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh Văn, Toán, Anh, Lý 28,0
08 FA7580201 Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh Văn, Toán, Anh, Lý 28,0
09 FA7340301 Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh Văn, Toán, Anh x 2 28,0
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG
01 N7220201 Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Văn, Toán, Anh x 2 28,0
02 N7340115 Marketing – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Văn, Toán, Anh x 2 28,0
03 N7340101N Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Văn, Toán, Anh x 2 28,0
04 N7340301 Kế toán – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Văn, Anh, Toán x 2 28,0
05 N7380101 Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Văn, Toán, Anh, Sử 28,0
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC
01 B7220201 Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc Văn, Toán, Anh x 2 28,0
02 B7340101N Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc Văn, Toán, Anh x 2 28,0
03 B7380101 Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc Văn, Toán, Anh, Sử 28,0
04 B7310630Q Việt Nam học, Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc Văn, Toán, Anh, Sử 28,0
05 B7480103 Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc Văn, Toán, Anh, Lý 28,0

Điều kiện trúng tuyển xét tuyển học bạ và xác nhận trúng tuyển nhập học

Thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển xét tuyển học bạ được xét đủ điều kiện trúng tuyển khi:

– Có kết quả tốt nghiệp THPT năm 2019;

– Từ ngày 20/7/2019 đến 22/7/2019, thí sinh trúng tuyển đăng nhập vào website: https://xettuyen.tdtu.edu.vn bằng tài khoản đã được cấp để “Xác nhận nhập học” nếu thí sinh có nguyện vọng nhập học vào TDTU.

thông tin xét tuyển học bạ tôn đức thắng

– Từ ngày 23/7/2019 đến 17h00 ngày 28/7/2019, thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2019

  • Bản photo công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
  • Mang theo bản chính học bạ THPT để đối chiếu
  • Nhận Thư mời nhập học và làm thủ tục nhập học trực tiếp tại TDTU

– Thí sinh nộp bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2019 trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đại học (A005), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh.

Trường đại học Tôn Đức Thắng xác minh kết quả xét tuyển học bạ THPT khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết xét tuyển học bạ không khớp với dữ liệu xét tuyển trong hồ sơ xét tuyển học bạ của thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển, thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Nhận Thư mời nhập học

– Thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 trực tiếp tại Trường: Thí sinh được nhận ngay Thư mời nhập học

– Thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 qua đường bưu điện: Thí sinh đến làm thủ tục nhập học sẽ nhận Thư mời nhập học

Lưu ý: Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh không phải di chuyển nhiều lần, khi đến nhận Thư mời nhập học, thí sinh có thể làm thủ tục nhập học (nếu có nhu cầu và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhập học)

Thời gian làm thủ tục nhập học

– Từ ngày 23/07/2019 đến ngày 28/07/2019: Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (cơ sở Quận 7) hoặc tại các cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc của Trường.

– Thủ tục nhập học: thí sinh xem trên website https://admission.tdtu.edu.vn từ ngày 19/7/2019 hoặc xem thông tin mặt sau Thư mời nhập học.

Nếu có thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 19002024

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *