Tiếng Việt | English*Lưu ý: Sinh viên bắt buộc điền đầy đủ những mục có dấu (*)

Tốt nghiệp THCSTốt nghiệp THPTTốt nghiệp Trung cấpTốt nghiệp Cao đẳngTốt nghiệp Cao đẳng nghề
Nguyện vọng 1Nguyện vọng 2Nguyện vọng 3