Tiếng Việt | English

Con người và 7 loại hình trí tuệ thông minh căn bản

“Thuyết đa tí tuệ” một lý thuyết về những trí thông minh của con người. Mỗi con người khi sinh ra trong bản thân đều nắm giữ một hoặc nhiều loại hình trí tuệ thông minh hữu hạn. Thông qua tìm hiểu và nghiên về loại hình trí tuệ thông minh của con người, tiến sĩ Howard Gardner giáo sư của Đại Học Harvard. Theo ông trí thông minh chính là khả năng xử lý các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm có giá trị trong một hay nhiều lĩnh vực khá nhau.

Năm 1983 ông đã cho xuất bản cuốn “Frames of Mind” tạm hiểu là “cơ cấu của trí tuệ” trong cuốn sách Frames of Mind ông công bố và nghiên cứu và lý thuyết của mình về sự căn bản của trí thông minh.

Nội dung căn bản của thuyết đa trí tuệ bao gồm:

 • Mỗi trí thông minh đều có khả năng được biểu tượng hóa
 • Mỗi trí thông minh đều có một lịch sử phát triển riêng của nó
 • Mỗi trí thông minh đều tan biến mất khi não bị tổn thương ở một vùng đặc trưng nào đó 
 • Trí thông minh về năng lực ngôn ngữ
 • Trí thông minh về tính logic toán học
 • Trí thông minh về hình ảnh không gian
 • Trí thông minh về âm nhạc học
 • Trí thông minh vận động thể chất
 • Trí thông minh tương tác cá nhân
 • Trí thông minh nội tâm
 • Trí thông minh thiên nhiên
 • Trí thông minh hiện sinh

thuyết đa trí tuệ

Dưới đây là giải đáp và đi sâu và mỗi trí thông minh của con người

Trí thông minh về logic toán học.
– Mathermatical/logical là tên gọi của trí thông minh về toán học: Những người sở hữu năng lực trí tuệ thông minh toán học có khả năng học tập và lập luận mọi vấn đề trong cuộc sống theo hướng logic, thích toán học, lập trình, chơi xếp hình và giải đố Soduku

Trí thông minh về ngôn ngữ, lời nói cách diễn đạt
– Verbal/Linguistic là tên gọi của trí thông minh ngôn ngữ: Những người sở hữu năng lực trí tuệ thông minh ngôn ngữ đều có thiên hướng học tập và phát triển bản thân thông qua việc nói và viết, thích đọc và chơi các ô chữ

Trí thông minh về thị giác, không gian
– Visual/spatial là tên của trí thông minh về thị giác và không gian: Những người sở hữu trí thông minh về thị giác không gian có thiên hướng phát triển xây dựng kỹ năng bản thân thông qua hình ảnh, đồ vật sử dụng tốt bản đồ và định hướng tốt trong không gian 3 chiều và khả năng tưởng tượng hóa đồ vật..

Trí thông minh về sức khỏe và vận động
– Bodily/kinesthetic là tên gọi của trí thông minh về sức khỏe và vận động: Những người sở hữu trí thông minh về sức khỏe vận động có khả năng về phát triển bản thân và học tập thông qua các hoạt động vận động cảm thấy hứng thú khi vận động thân thể, chơi thể thao hoặc các bộ môn liên quan nhiều đến cơ thể.

Trí thông minh về âm nhạc và giai điệu
– Musical/rhythmic là tên gọi của trí thông minh về âm nhạc và giai điệu. Những người sở hữu trí thông minh này có thiên hướng phát triển khả năng bản thân thông qua các giai điệu, âm nhạc, thích sử dụng các loại nhạc cụ hát đọc và cảm hứng các tác phẩm nghệ thuật.

7 trí thông minh của con người

Trí thông minh về hướng ngoại 
– Inrerpersonal là tên gọi của năng lực trí thông minh hướng ngoại. Những người sở hữu năng lực trí tuệ thông minh này có thiên hướng khả năng sử dụng các kỹ năng xã hội, giao tiếp, hợp tác làm việc với người khác, thích gặp gỡ và trò chuyện, có khả năng thông hiểu với người khác, có những cảm nhận sâu trong tiềm thức với vạn vật xung quanh.

Trí thông minh về hướng nội
– Intrapersonal là tên gọi của trí thông minh hướng nội. Những người sỡ hữu trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua tình cảm, cảm giác điều khiển suy nghĩ của bản thân từ đó có thể hiểu suy nghĩ của người khác

Năm 1996, Garder đã bổ sung thêm 2 loại trí thông minh mà ông và đồng nghiệp đã nghiên cứu.

Trí thông minh hướng về thiên nhiên
– Natualist là tên gọi của trí thông minh về thiên nhiên. Những người sở hữu trí thông minh về thiên nhiên có khả khăng phát triển bản thân thông qua hệ thống sắp xếp, phân loại thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời

Trí thông minh về sự tồn tại
– Existential là tên gọi của trí thông minh về sự tồn tại. Những người sử hữu trí thông minh này có khả năng phát triển bản thân thông qua hệ thống những cậu hỏi tại sao. Chuỗi những câu hỏi luôn nảy sinh trong tâm trí của não.

Thuyết đa trí tuệ xuất hiện đã mang lại một cách nhìn khác về khả năng của con người qua đó để phát triển những khả năng tiềm ẩn của con người định hướng bản thân vào những ngành nghề phù hợp những công việc dễ mang lại thành công nhất bản thân.

tham gia ngay 7 trí thông minh

ĐĂNG KÝ THAM GIA TEST NĂNG LỰC TRÍ TUỆ

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *